Menu

CavitaLyse

CAVITALyse 氣化破脂儀 Fat Bomber  

首次體驗價 $680 

V氣穴是一種無創抽脂的技術

  • 在脂肪組織中,氣化有破壞作用
  • 脂肪細胞與周圍組織被部份乳化和銷毀
  • 破解聚積脂肪
  • 改善淋巴循環
  • 雕塑線條

CavitaLyse 3

CavitaLyse 2 

Go to top